Гелинг - Живот (дорожка)

800 руб.
Рейтинг:
244 оценки

Epil Bar

Гелинг

Гелинг - Глубокое бикини

3200 руб.
Гелинг - Классическое бикини

2200 руб.
Гелинг - Ноги

4000 руб.
Гелинг - Голени

2200 руб.
Гелинг - Бедра

2300 руб.
Гелинг - Подмышки

1500 руб.
Гелинг - Лицо

800 руб.
Гелинг - Усики

300 руб.
Гелинг - Руки полностью

2500 руб.
Гелинг - Руки до локтя

2000 руб.
Гелинг - Ягодицы

1800 руб.
Гелинг - Живот (дорожка)

800 руб.
Гелинг - Поясница / живот

1800 руб.